På frivilligbørs kan du tjeneste eller privat næring lage bytte- og samarbeidsavtaler med andre frivillige organisasjoner, næringsdrivende eller tjenestesteder i lokalsamfunnet.

På fjorårets arrangement ble det inngått 51 avtaler!

Les mer om konseptet og meld deg på her: https://readymag.com/hoi/Sagene/