Bydelsutvalget (BU) er bydelens øverste organ, og blir valgt direkte av innbyggerne i bydelen ved kommunevalgene hvert fjerde år.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Bydelsutvalgets arbeidsoppgaver:

  • Overordnet ansvar for planlegging og oppfølging innenfor de ovennevnte områder.
  • Asvar for å vedta budsjett og regnskap for bydelen.
  • Ansvar for å behandle saker om miljørettet helsevern innen egen bydel.
  • Skal avgi innstillinger eller framsette forslag til andre myndigheter, byrådet og bystyret i saker som skal avgjøres av sentralt organ.