Bydelens lokalpolitikere samles for å drøfte og gjøre vedtak i lokale saker. Hvert møte begynner med åpen halvtime, der bydelens innbyggere kan stille spørsmål eller komme med innspill! Møtet vil ikke bli gjennomført på Sagene samfunnshus, men digitalt på nett. Les mer under fanen “politikk” på bydelens nettside www.bydel-sagene.oslo.kommune.no