Informasjonspolicy

 

Mål:

Informasjon om tilbudet skal være klar, direkte, vennlig, inkluderende og lett tilgjengelig for alle brukere av Sagene samfunnshus.

Delmål:

Nettsidene er driftspartnerskapets fellessider, med automatisk oppdatert arrangementskalender, automatisk utsendelse av nyhetsbrev, oppdatert oversikt over når lokalene er ledige, bilder og kart,  presentasjon av faste tilbud og driftspartnerne, og følger kravene til universell utforming av nettsider.

Bygningen Sagene samfunnshus er lett og hyggelig å orientere seg i, med ryddige oppslagstavler, informasjonsskjerm, enhetlig design, tydelig skilting, godt opplyst, ren og innbydende.

Menneskene som jobber på Sagene samfunnshus er vennlige og imøtekommende, og gir god informasjon til besøkende om huset og tilbudet som finnes her – og hvor man kan finne den informasjonen man ønsker.