Livet mellom husene

Aktiviteter for alle!

Sagene samfunnshus skal være en møteplass for ulike aktiviteter, og mange ideelle grupper har sine aktiviteter her. For å stimulere til faste aktiviteter har vi redusert leiekravene for faste aktiviteter. Vi gir også rabatt til frivillige organisasjoner, for å stimulere til frivillig aktivitet i bydelen, Se vår prisliste for mer informasjon, eller kontakt oss direkte på sagene.samfunnshus@gmail.com og presenter dine ideer!

Vi hjelper deg også med å starte opp aktiviteter, ved å gi ekstra prisavslag i begynnelsen, og vi gir gjerne veiledning i hvordan organisere og reklamere for dine aktiviteter.