Rutiner for oppvask 

Leie­takere som bestiller mat fra Nazar cafe-bar har opp­vask av ser­vise inklu­dert i leie­prisen. De kan da hente ser­vise i skap på for­kjøkken, dekke på før arran­ge­mentet, og rydde av ser­vise og trille det inn på kjøk­kenet så snart som mulig.

Mat­rester og annet avfall skal skrapes av tal­ler­kener, glass og kopper skal tømmes, og bestikk skal samles, slik at ser­viset er klart til å vaskes opp.

Det er mulig å bestille hjelp til å dekke bord og rydde, se vår sel­skaps­meny

Ingen leie­takere har av miljø­hensyn anled­ning til å bruke engangs­ser­vise. Det er heller ikke anled­ning til å til­be­rede varm mat på for­kjøk­kenet, da kjøk­kenet ikke er god­kjent til dette.