Oppvekst- og velferdskomitéen skal behandle saker somk onkret berører barn og unges hverdag, som f.eks. barnehage.

Møtet starter med åpent kvarter til oppsatt tid.

*Protokoller godkjennes endelig i påfølgende møte.*