Førstehjelp

Med tusenvis av besøk hvert år vil det hende episoder der førstehjelp kan være nødvendig. For å gi god førstehjelp trengs to ting:

Kunnskap: 
Det anbefales at personale som til daglig møter våre gjester jevnlig gjennomgår førstehjelpskurs. Alle faste leietakere skal være kjent med prinsippene for førstehjelp, ved å studere plakat for livreddende førstehjelp.

Utstyr:
Det er montert førstehjelpsskap på forkjøkken, tilgjengelig for husets brukere. I tillegg er det førstehjelpskap i personalgarderobe og hjertestarter i kafeen. Skapene skal inneholde plaster, enkeltmannspakke, gasbind og bandasjer, munn-til-munn-maske, brannsalve og  reseptfrie smertestillende medikamenter. Førstehjelpsskap blir jevnlig kontrollert, men er det likevel mangler i skapene, så gi beskjed til kontoret.