Branninstruks

instruks gitt med hjemmel i forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn §2-5

1 Evakuere | 2 Varsle | 3 Slukke 

1 Forlat rommet gjennom nærmeste nødutgang

Ikke ta med personlige gjenstander. Lukk dører og vinduer. Hjelp barn, eldre og bevegelseshemmede. Gå til møteplass i parken. (se orienteringsplans plassert i alle husets soner).

2  LOKALISER BRANN OG VARSLE 110

Brannansvarlig sjekker branntavle og om det brenner, varsler brannvesen ved brann, og sjekker at alle rom er evakuert. Sjekk ved møteplass om det er savnede i bygningen.

Brannansvarlig morgen (06-09): Den enkelte kursholder

Brannansvarlig på dagtid (09-16): Betjening på kontoret

Brannansvarlig kveld/helg:             Vakthavende i kafeen

START SLUKKING OG MØT BRANNVESEN

 Før brannvesen kommer:      Start slukking med tilgjengelig utstyr, hvis mulig.

Når brannvesen kommer:     Informer om: Hvor brenner det? Er det savnede i bygningen?

 

Bernt Pedersen, driftsleder
tlf: 91 62 98 64

Andreas Fætten, kulturkonsulent
tlf: 92 61 07 20

COOR vaktelefon, dagtid
tlf: 94 79 66 09 / hverdager

COOR vaktelefon, kveld
tlf: 91 62 60 23 / helger