Arbeidsmiljø 

 

Sagene samfunnshus er arbeidsplassen for mange ansatte, som har et delvis felles arbeidsmiljø.

Bydel Sagene: 8 heltid= 8 årsverk
Nazar Cafe: 10 hel- og deltid= 8,5 årsverk
Oslo yoga: 12 hel- og deltid= 3 årsverk

Felles rammer for arbeidsmiljøet:

Branninstruks
HMS-mål
ROS-analyser
Internkontroll
Sikkerhetsinstruks
Stoffkartotek
Støy
Tilsyn el-anlegg

Virksomhetenes egne ansvar for arbeidsmiljøet:

HMS-planer
Vernerunder