Miljøfyrtårn

 

Driftspartnerskapet Sagene samfunnshus ble miljøfyrtårnsertifisert første gang i 2004, og siden resertifisert hvert tredje år. Det innebærer at driften skal måles opp mot ulike bransjekrav:

Krav til alle bransjer

Krav til kontorvirksomhet

Krav til restaurant og kafé

Driftspartnerskapet rapporterer årlig innen 1. april på vårt miljøarbeid. Det utarbeides en miljørapport,  der det også skal settes mål for forbedringer av driften det neste året.

SYSTEMKRAV

ARBEIDSMILJØ

INNKJØP

ENERGI

Bygningen Sagene samfunnshus ligger i er energimerket C.

TRANSPORT

Ansatte oppfordres til å bruke kollektivtransport eller sykkel til og fra jobb. Ved tjenestereiser skal vurderes om det er nødvendig å reise, og mest miljøvennlige transportmiddel bør velges. Ved flytransport skal det vurderes å kjøpe klimakvote.

AVFALL

UTSLIPP

ESTETIKK

 

Les mer på www.miljofyrtarn.no