Hvorfor bør du fra næringslivet delta?

 

Bli med på et internasjonalt fenomen.

La din bedrift bli mer synlig.

Vis bedriftens verdier i praksis og at dere er med på å bygge lokalsamfunnet.

Møt spennende mennesker med andre perspektiver og bli kjent med kommunen på en ny måte.

Bygg nettverk og skap nye relasjoner for utvikling og læring.

Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding.

Vær en støttespiller for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn!