Livet mellom husene

Galleri Sagene samfunnshus

Viser utstillinger av ulik karakter, hovedsaklig med lokale kunstnere. Utstillingene arrangeres av Torshov kunst- og kulturforening, og er gjerne utstilt en måned av gangen.

Ta kontakt med Torshov kunst- og kulturforening v/ Frances Dodman,  epost: fmdodman@yahoo.co.uk, eller SMS til tlf 41 47 57 51