Livet mellom husene

Musikkbruk

Når musikk fremføres offentlig skal de som skriver og eier musikken («opphavspersonene») ha gitt sin tillatelse til den som er ansvarlig for at musikken fremføres. Dette har bakgrunn i «Lov om opphavsrett til åndsverk». Det eneste unntaket er om opphavsmannen har vært død i mer enn 70 år.

TONO gir slik tillatelse på vegne av sine eiere – komponistene, tekstforfatterne og musikkforlagene, og med konsesjon fra Kulturdepartementet. Tillatelsen dekker ikke bare norsk musikk. TONO gir også tillatelse til fremføring av musikk i Norge på vegne av utenlandske opphavspersoner som har forvaltningsavtale med tilsvarende selskaper i sine respektive land.

Alle arrangører som bruker musikk på Sagene samfunnshus – enten innspilt eller levende musikk – skal ha avtale om dette. Les mer på Tonos nettsider www.tono.no/kunder