Livet mellom husene

Innkjøpsveileder

Driftspartnerne på Sagene samfunnshus har egne innkjøpsrutiner for varer og tjenester til sin produksjon. Virksomhetene skal velge miljømerkede produkter der dette finnes til konkurransedyktige priser.

Et felles mål for innkjøp for Sagene samfunnshus er at forbruket skal gi minst mulig miljøbelastning. Vi ber derfor våre leverandører om å

1. Levere økologiske/miljømerkede produkter til konkurransedyktige priser.
2. Anbefale nye miljøvennlige produkter når de blir tilgjengelige.
3. Ikke overemballere varene.
4. Bruke mest mulig miljøvennlig transportløsninger ved utkjøring av varer.

—————————————————————————————————————-

Bydel Sagene er i stor grad bundet av innkjøpsavtalene til Oslo kommune. Her skilles det mellom

Innkjøp av varer og tjenester: Mye er styrt av sentralt inngåtte samkjøpsavtaler, som dekker de vanligste innkjøpene i kommunen. Varebestillinger gjøres i all hovedsak via innkjøps- og regnskapssystemet Agresso, og utføres av godkjent innkjøper. Bydelen har også egne avtaler for vaktmester- og håndverkertjenester som også kan bestilles via Agresso.

Anskaffelser: Dette er større investeringer og tjenester som skal ut på anbud, les mer på:
Anskaffelsesportal

Samkjøpsavtalene og anskaffelsene gjøres i samsvar med Oslo kommunes miljøkrav til offentlige innkjøp

Nazar cafe AS  har som policy å samle innkjøpene hos en leverandør, for å gjøre bestillingsrutinene så enkle som mulig, og minimere miljøbelastningen ved transport. Kafeen forsøker å påvirke leverandørens vareutvalg, ved å aktivt etterspørre økologiske/miljømerkede produkter til konkurransedyktige priser.

Oslo yoga har som policy å handle miljømerkede produkter der det er mulig.

—————————————————————————————————————-

Som Miljøfyrtårn rapporterer Sagene samfunnshus på innkjøp av miljøvennlige produkter:

Miljømerket forbruksmateriell på Sagene samfunnshus
Ca volum pr år  Produkt miljømerke
  Multitech kopipapir Ecolabel
  Katrin hand towel Svane
  Katrin basic toalettpapir Svane
  Sprint 200 rengjøringsmiddel Svane
  Staples avfallssekk125 l Der blaue engel
  Økologisk filterkaffe  
  Økologisk te  
  Økologisk glutenfritt brød  
  Dispenserservietter  
  Skurekrem  
  Håndoppvask  
  Maskinoppvask  
  Salt  
  Grønnsaker – når det er tilgjengelig Debio/Go Green
     
     
     
     
     

Tips oss om flere miljøvennlige produkter som vi kan bruke på Sagene samfunnshus. Ta kontakt!

Det er krav om at våre sentrale leverandører dokumenterer miljøprestasjoner eller beskrive rutiner for innkjøp, energi, avfall, transport og utslipp:
Lyrecos miljøaspekter
Asko tar miljøansvar

Vi bruker følgende miljøsertifiserte (miljøfyrtårn, ISO el.) leverandører: