Livet mellom husene

Leiepriser i 2020

Leieprisene på Sagene samfunnshus justeres ut fra budsjettrammene som gis av bydelsutvalget i desember hvert år.
Med forbehold om endringer i rammene for 2020:

FULLPRISLEIE inkl. 25 % mva Leie dag
mandag-fredag
08.30-16.00
Leie kveld
søndag-torsdag
17.00-22.00
Leie dag helg
lørdag-søndag
10.00-16.00
Leie kveld helg
fredag-lørdag
Kaysalen 17.00-00.30
Andre rom 17.00-22.00
Kaysalen Seminarpakke 5900,00 4100,00 7500,00¹
Frysja, kun treningslokale 3400,00 kun timeutleie 3100,00 kun timeutleie
Trinserud Seminarpakke 2800,00 2400,00 2600,00
River’n, kun kurs- og møtelokale 1300,00 1050,00 1050,00 1050,00

Frivillige organisasjoner, grupper, lag etc. får 50 % rabatt på disse leieprisene.
For arrangementer på dagtid mandag-fredag anbefaler vi våre seminarpakker
¹ Ved større lukkede arrangementer på kveldstid i Kaysalen kreves det egen tilsynsvakt for å ivareta sikkerheten. Dette er en tilleggstjeneste levert av Nazar cafe-bar, og koster kr 1500,- i tillegg til leiepris.

FASTPRISLEIE inkl 25 % mva
Gjelder ved minimum seks
arrangementer pr halvår.
Egne betingelser gjelder
Leie dag
mandag-fredag
08.30-16.00
Leie kveld
søndag-torsdag
17.00-22.00
Leie dag helg
lørdag-søndag
10.00-16.00
Leie kveld helg
fredag-lørdag
Kaysalen 17.00-00.30
Andre rom 17.00-22.00
Kaysalen 3500,00 3500,00 2400,00 3700,00
Frysja, treningslokale 2200,00 kun timeutleie 2200,00 kun timeutleie
Trinserud 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00
Trinserud hel dag
1700,00
Trinserud helg: fredag 16.00-søndag 23.00
3700,00
River’n, kurs- og møtelokale 850,00 650,00 650,00 650,00

Frivillige organisasjoner, grupper, lag etc. får 25 % rabatt på disse prisene

Servering
Ønsker du servering av mat til ditt arrangement kan du bestille dette fra selskapsmenyen til Nazar cafe-bar.
Det er dessverre ikke mulig å ha med egen mat, se leiebetingelsene.