Livet mellom husene

Timepriser i Frysja

Meningen er å utnytte vårt mest brukte lokale enda bedre, slik at mest mulig aktivitet skal få plass. De mest populære tidene er derfor dyrere enn upopulære tider, slik at det skal være lønnsomt å ta i bruk litt odde tider (klikk på prislisten for å forstørre):


Fastleiepriser Frysja 2020


Betingelser:
1. Prisene gjelder pr gang.

2. Korttidsutleie morgen og kveld fordrer ukentlige aktiviteter i minst 6 uker i strekk.

     NB! Aktiviteter som strekker seg over et helt semester blir prioritert.
     Leietakere med semesterutleie har fortrinnsrett til leie neste semester.

3. Mellom kl 16.30 og 18.15 prioriteres kurstilbud rettet mot barn og unge.

4. Utleie til fastpris på dagtid fordrer minimum 6 arrangementer i halvåret.

5. Vi har satt av faste tider til renhold på morgenen, og lokalene er da ikke til utleie.

6. Leiebetingelser for faste leietakere gjelder

Det er lagt opp til 15 minutter overlapping mellom aktivitetene. Det betyr at rommet skal være ryddet for møbler, avfall og gjenglemte klær/flasker, og være klart senest 7 min etter aktiviteten er over, slik at andre kan ta i bruk lokalet til neste time.

Ideelle organisasjoner får 25 % rabatt på de oppgitte prisene.

De oppgitte prisene gjelder ut 2019