Livet mellom husene

Spørreundersøkelse

Bydelens politiker har fattet følgende vedtak om Sagene samfunnshus (2012/VK5):

«Bydelsutvalget er veldig positive til at Sagene samfunnshus blir brukt i så stor grad som samfunnshuset blir brukt. I år er huset 20 år og utviklingen har vært svært positiv etter at bydelen tok over ansvaret av huset. Det er viktig at lokale lag og foreninger får muligheten til å bruke huset. Bydelsutvalget ber direktøren komme tilbake med sak som omhandler
1. beskrivelse av tilstanden til huset
2. hvordan man kan videreutvikle huset
3. se på hvordan flere lokale foreninger kan benytte seg av huset
4. lage en økonomisk beskrivelse for hva som må til for at flere lokale lag og foreninger kan få muligheten til å bruke huset til en lavere pris.«

For å gi et godt svar ber vi derfor alle som representerer ulike grupper i bydelen om å svare på denne korte spørreundersøkelsen innen 1. september 2012:

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.