Lembi * med Adama Barry trio Fen­gende ryt­misk afri­kansk nomadeblues!

Adama Barry på selv­lagde fløyter og trad. 1- og tre- strengs fula­ni­gi­tarer, Solo Diarra djembe­per­ku­sjon, Endale Getaneh på bass­gitar. Mye sang og en norsk munnharpe.

Bli med å klappe, synge, danse (hvis det er lov!) eller bare lytte til om du vil!

Støttet av Norsk kul­tur­fond, Oslo kom­mune, Sagene bydel og Norsk jazzforum.

* Lembi betyr «kom! Hør! Ikke bare gå videre uten å bry deg!

Kon­sert | for alle | dørene åpner kl. 18:30 | Gratis