Byde­lens lokal­po­li­ti­kere samles for å drøfte og gjøre vedtak i lokale saker. Hvert møte begynner med åpen halv­time, der byde­lens inn­byg­gere kan stille spørsmål eller komme med inn­spill! Møtet vil ikke bli gjen­nom­ført på Sagene samfunnshus, men digi­talt på nett. Les mer under fanen «poli­tikk» på byde­lens nett­side www.bydel-sagene.oslo.kommune.no