«Zuca en miljø­vennlig pape­gøye» er en musi­kalsk fore­stil­ling som handler om Zuca, en intel­li­gent pape­gøye fra Brasil som bor i Ama­zonas regn­skogen. Etter at hjemmet hans ble truet av skog­brann prøver Zuca, sammen med sine venner, å løse noen men­neske­skapt kata­strofer som skjer i flere for­skjellige områder i Brasil. 

Fore­stil­lingen inne­holder humør, his­to­rie­for­tel­ling, dans og masse brasiliansk. 

Fore­stil­lingen frem­føres av for­tel­leren Mehtap Yildiz, per­ku­sjo­nisten Lius Beruch, san­ger­innen Bruna San­tana og gita­risten Per Olav Kobberstad.

Kon­sert | Fra 5 år | 35min | kr 50