en splitter ny kon­sert­fore­stil­ling med en av Oslos mest fønky band! The Pueblo er kjent for å frem­føre dansbar funk, soul, reggae og lat­in­­jazz-låter med en svært smitt­somt spille­glede. Det er vans­kelig å sitte stille når de spiller. Nå har de laget en ny kon­sert­fore­stil­ling for hele fami­lien. Voksne kommer garan­tert til å kose seg like mye som barna. 

Fore­stil­lingen er pro­du­sert av BALUBA/Samspill Inter­na­tional Music Network 

Kon­sert | for alle | 30 min | kr 50