Salehs Mahfounds favo­rittbok som barn var en bok om finske myter på ara­bisk. Midt i larmen og varmen i Damaskus leste Saleh om finske skoger, snø og tusen inn­sjøer og ikke minst den store helgen Vaina­mo­inen fra det finske eposet Kalevala.

Dette er utgangs­punktet for fore­stil­lingen. Hva om Saleh kunne reise til Finn­skogen på en liten fugl som migrerer mellom Syria og Norge? Hva om han kunne gjøre det fordi fuglen kunne synge til ham så at han krympet og ble mindre enn en lille­finger? Hva om Saleh blir stanset på grensen til Finn­skogen av fugle­po­liti? Hva om Saleh havnet midt i de mytene han leste som barn?

Med­vir­kende: Saleh Mahfoud og Tiril Bryn

Fore­stil­lingen er pro­du­sert i sam­ar­beid med BALUBA/Samspill Inter­na­tional Music Network 

Musi­kalsk-for­teller fore­stil­ling | fra 4 år | 30 min | kr 50