Det blir farge­spra­kende reg­gaedis­kotek og dans for store og små! Her for­enes musikk og dansk med for­skjellige akti­vi­teter for både barn og voksne, og alle kan delta!

Åpent hus | for alle | 4 timer | Gratis