Den Evig­unge Beste­faren er en intim fore­stil­ling med tekst og visu­elle inn­slag, der sjong­le­rings­kunstner Diego Belda hopper mellom å være for­tel­leren og den evig­unge beste­faren Lalo.

His­to­rien om Lalo er en fen­gende og anner­ledes his­torie: musikk fra Lalo’s kjære gram­mo­fon­spiller setter en fin stem­ning hvor pub­likum blir tatt med inn i Lalo’s under­fun­dige, lekne og levende univers. 

Av/Med: Diego Belda og Lalo

Pro­du­sert for Barnas Musikkteater

Gram­mo­fon­spe­sia­list: Gunnar Kristiansen

Bilder: Nils Petter Aaland

Hjelp under pro­duk­sjon: Kata­rina Skår Lisa

Sirkus | fra 3 år | 35 min | kr 50