Her skal dere høre eventyr, myto­lo­giske for­tel­linger, kjente og ukjente barne­sanger og folke­mu­sikk fra for­skjellige land i Latin Amerika. 

Musi­kere: Mil­laray Salomon, Dag Hen­ning Kalvøy, Tor­bjørn Sandvik, Celio de Carvalho

Kon­sert | fra 3 år | 40 min | kr 50