Sagene Samfunnshus

Kontakt oss

Åpningstid kafé: mandag-søndag 11-24
Kontortid:mandag-fredag 10-16

Oslo yoga har ikke fast kontortid.


Henvendelser:
Epost: sagene.samfunnshus@gmail.com
Tlf: 23474790


 

Enhet for kultur og nærmiljø

Andreas Fætten
Kulturkonsulent
andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no
Tlf: 23474793
Bernt Pedersen
Driftsleder
bernt.pedersen@bsa.oslo.kommune.no
Tlf: 23474790
Martin Svingen Refseth
Bydelsplanlegger (vikar)
martin.refseth@bsa.oslo.kommune.no
Fredrik Monclair
Enhetsleder
fredrik.monclair@bsa.oslo.kommune.no
Tlf: 23474795
Helene Lo Cascio Sætre
Miljøkonsulent
helene.lo.cascio.satre@bsa.oslo.kommune.no
Liv Ranghild Loven
Prosjektleder for Nettverk og Frivillighet
liv.ragnhild.loven@bsa.oslo.kommune.no
Helmat Sarzali
Miljø- og driftstekniker
helmat.sarzali@bsa.oslo.kommune.no
Tlf: 23474790
Mads B Nakkerud
Park- og nærmiljøkonsulent
mads.bruun.nakkerud@bsa.oslo.kommune.no
Tlf : 23474794
Susan Guerra
Fagrådgiver
susan.guerra@bsa.oslo.kommune.no
Tlf: 23474792

Nazar café-bar

Ayse Bilgic
Daglig leder Nazar café-bar
post@nazarcafe.no
Tlf: 40041878

Oslo yoga

Jannicke Wiel
Innehaver Oslo yoga
jannicke@osloyoga.no
Tlf: 93886734