Livet mellom husene

Historien

Sagene samfunnshus ble åpnet i 1980, og først drevet av Andelslaget Sagene Samfunnshus. Ulike organisasjoner i bydelen var medlemmer, og kunne disponere huset, mens bydelen betalte husleien.

Huset har flere rom i forskjellige størrelser, med navn knyttet til lokalhistorien.

Etter politisk vedtak fra 2000 ble det bestemt at bydelen overta driftsansvaret, for å skape en møteplass for Lokal Agenda 21-arbeid, og for å styrke samfunnshusets funksjon som møteplass for bydelens frivillige organisasjoner, borettslag, familier og enkeltpersoner. Huset drives som et tjenestetilbud i kultur- og nærmiljøavdelingen.
sagene samfunnshus 2001SageneSamfunnshus 2011

 

 

Sagene samfunnshus i 2001 – og i 2011

Sagene samfunnshus har omtrent 200 000 besøk i året, og er dermed en av de best besøkte lokale samfunnshusene i Norge.