Livet mellom husene

Flerbrukshuset Kyrre Grepps gate 32


MEIERIET er møterommet til venstre. Det er sitteplass til 15 ved bord, og direkte adgang til stort kjøkken, og videre til toaletter. Rommet har stor touchskjerm, låsbare skap og egen inngang.

KOLONIALEN er møterommet i midten. Det er sitteplass til inntil 36 ved bord, adgang til kjøkken og toaletter via bakgang, og egen inngang.

SLAKTER’N er møterommet til høyre. Det sitteplass til 12 ved bord, adgang til kjøkken og toaletter via bakgang, og egen inngang. Rommet har stor touchskjerm, låsbare skap og egen inngang.


Det er skyvedør mellom Meieriet og Kolonialen, og rommene kan brukes sammen. Det er glassvegg med dør mellom Kolonialen og Slakter’n.

Disse 3 lokalene brukes til ulike tjenestetilbud og aktiviteter i regi av Bydel Sagene, se oversikt under. Huset åpnet offisielt 15. januar 2018. I den grad lokalet er ledig på kveldstid og i helgene (se kalender under), kan det lånes av frivillige grupper i nærmiljøet. Ta kontakt for nærmere informasjon:MEIERIET (Gul kalender) KOLONIALEN (Rød kalender) SLAKTER’N (Grønn kalender)

Husstyret:
Jeanette Bodding, Enhet for rus og psykisk helse: tlf 930 29 229
jeanette.bodding@bsa.oslo.kommune.no
Nina Refstad, Enhet for Økonomiservice; Tlf 936 94 401
nina.refstad@bsa.oslo.kommune.no
Espen Lindboe-Larsen, Ungdomstiltakene: tlf 906 50 646
espen.larsen@bsa.oslo.kommune.no
Hodan Ismail Ahmed, Enhet for kultur og nærmiljø: tlf 971 52 693
hodan.ahmed@bsa.oslo.kommune.no