Livet mellom husene

Driften av samfunnshuset

Sagene samfunnshus har ca 170 000 besøk hvert år, og det er mange som er ansvarlige for våre omlag 2800 årlige arrangementer.  Alle faste brukere med egen nøkkel til huset skal ha nødvendige kunnskaper om bygningen og rutinene for driften. Andre interesserte kan også gjerne se på våre rutiner, og komme med forslag til forbedringer!

Se våre driftsrutiner