Møbler og inventar 

 

Sagene samfunnshus er godt utstyrt for variert bruk. I til­legg til lyd og lys har rom­mene en fast møb­le­ring:

Kays­alen: 121 stoler, 58 kon­fe­ranse­bord 140×50 cm, og 11 ende­plater. Rommet har også en mobil taler­stol, samt endel lyd- og lys­ut­styr.

Frysja: Har ingen fast møb­le­ring, utenom tre opp­be­va­rings­skap til­hø­rende faste leie­takere. Rommet har også et lite lyd­an­legg.

Trin­serud: 30 stoler, 15 kon­fe­ranse­bord 140×50 cm, og anret­nings­bord. Rommet har også et høyt bord. Rommet har også pro­jektor med tilhørende høytta­lere.

Rivern: 16 stoler, 3 store bord, samt et kon­fe­ranse­bord 140×50 cm. Rommet har også en sta­sjonær PC med nettil­gang, samt et smart­board med til hørende pro­jektor og høytta­lere.

Indre gang: Opp­be­va­rings­skap i ulike stør­relser til bruk for faste leie­takere. Ta med egen hengelås, og merk skap med navn.

Ytre gang: Sitte­benker, disk til infor­ma­sjons­ma­te­riell og hitte­gods, utstil­lings­vegger med spot­be­lys­ning. opp­slags­tavler i kafé og i vind­fang.

På lager: Flipover med tusjer, over­head, stige, verktøy. Lånes ut på fore­spørsel. ca 40 reserve­stoler er på utlån til SAIFF og bomiljø­tje­nesten.