Kunstverk

Sagene samfunnshus har endel faste kunst­verk plas­sert i rom­mene:

Kays­alen: Kull­teg­ninger Mose­bekk, på utlån fra Oslo kom­mune i hht instruks for for­valt­ning av kunst­verk

River’n: Maleri SSh, eget inn­kjøp ikke regist­rert

Trin­serud: Maleri, gave fra kunst­neren ikke regist­rert.

 

Utstil­lings­veg­gene er styrt av Torshov kunst- og kul­tur­for­ening, som har måned­lige utstil­linger.