Sagene Samfunnshus

Kaleidoskop

kaleidoskop_1Bakgrunn:

Bydel Sagene ønsker – i samarbeid med Samspill International Music Network – å gjennomføre et kulturprosjekt for ungdom høsten 2015. Målet med prosjektet er å skape rom for at flere unge talenter i Bydel Sagene kan uttrykke seg kunstnerisk på en scene, og vise fram noe av det fantastiske mangfoldet vi har i bydelen!

Mål og rammer:

Prosjektleder skal være kunstnerisk og administrativt ansvarlig for en musikalsk forestilling som skal presentere talenter fra bydelen. Prosjektleder skal da rekruttere og veilede musikalske talenter i bydelen, og være ansvarlig for å vise fram disse i en forestilling i slutten av 2015.

Prosjektet er en del av et områdeløft for Søndre Aasen på Torshov, og prosjektet blir også evaluert på deltakelse av ungdom fra dette området.

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med bydelens eget ungdomskulturhus Ung Media, der det finnes øvingsrom og utstyr. Bydelens ansatte i ungdomsenheten og i kultur- og nærmiljøavdelingen vil bistå i gjennomføringen av prosjektet, mens Samspill International Music Network vil bidra med profesjonelle musikere, til innøving og framføring av deltakernes musikalske numre.

Selve forestillingen skal avholdes på en av bydelens mange scener.

Les hele prosjektplanen

Ønskede kvalifikasjoner:

Som kunstnerisk ansvarlig ønsker vi at du har bred erfaring med kreativ formidling på høyt nivå. Musikalsk kompetanse veier tungt, både undervisning, og produsenterfaring i samarbeid med ungdom. Vi ønsker også at du har erfaring med koreografering av dans, erfaring med å arrangere musikk, og kompetanse til å lede unge musikere. Relevant og dokumentert praksis kan veie opp for manglende formell utdanning innen musikk-, kunst- eller kulturfag.

Som produksjonsansvarlig ønsker vi at du har dokumentert erfaring med å styre og rapportere fra kunstneriske prosjekter, helst der ungdom er involvert.

Vi ønsker at du er engasjert og målrettet i arbeid med å motivere og aktivisere ungdom. Erfaring fra flerkulturelt arbeid er en fordel.

Honorar:

Etter avtale. På grunn av prosjektets karakter ønsker Bydel Sagene å inngå en oppdragsavtale på timesbasis, der prosjektleder rapporterer og fakturerer for medgåtte timer, innenfor en gitt ramme. Det forventes høyt arbeidspress før forestillingen.

Prosjektperiode:

Prosjektet er tenkt å starte med rekruttering i slutten av august 2015, med mål om innøving av artister i oktober, for å forberede en forestilling i november.

Prosjektet vil – med forbehold om finansiering – videreføres i 2016 og 2017.

Søknad med attester og referanser sendes:

Prosjektansvarlig Andreas Fætten, andreas.fatten@bsa.oslo.kommune.no innen 24. juni 2015.

For nærmere opplysninger om oppdraget, ring tlf. 92610720.