HMS-mål og ‑planer

 

Drifts­part­ner­skapet på Sagene samfunnshus har felles målset­ninger med helse, miljø og sik­kerhet (HMS):

For pub­likum:

  • HELSE: Huset skal ha et helse­brin­gende tilbud åpent for alle inn­byg­gere i bydel Sagene.
  • MILJØ: Pub­likum skal vite om husets miljør­u­tiner, og vi skal gjennom gode eksempler skape gode hold­ninger til å ta vare på vårt felles miljø lokalt og globalt.
  • SIKKERHET: Huset skal være trygt å bruke for alle, og skal ha rutiner som sikrer dette.

For arbeids­ta­kere:

  • HELSE: Arbeids­mil­jøet skal søke å være helse­brin­gende for alle som jobber på huset.
  • MILJØ: Alle arbeids­ru­tiner skal følge gjel­dende miljø­krav, og bidra til miljø­be­vissthet hos alle.
  • SIKKERHET: Husets infra­struktur og de ulike virk­som­he­tenes arbeids­ru­tiner skal bidra til et trygt arbeids­miljø for alle, uten akutte skader eller belastningsskader.