Livet mellom husene

Politiske møter

Bydelsutvalget i bydel Sagene holder sine møter på Sagene samfunnshus. Her fattes vedtak i politiske saker som generelt angår livet til innbyggerne i bydelen, og spesielt driften av de kommunale tjenestene som bydelen har ansvar for.

Les mer om bydelsutvalget på www.bsa.oslo.kommune.no

I tillegg arrangerer de ulike politiske partiene bydelen, samt ulike interesseorganisasjoner åpne møter på Sagene samfunnshus. Bydelen arrangerer også ulike informasjonsmøter og diskusjonsmøter for innbyggerne. Følg med på aktivitetskalenderen på forsiden for mer informasjon.

Levekårene i bydelen er et stadig aktuelt politisk tema, som også har engasjert Oslolosen: