Sagene Samfunnshus

Omstilling Sagene

Som et ledd i bydel Sagenes miljøarbeid samarbeider Sagene samfunnshus med miljøgruppen Omstilling Sagene, slik at de får realisert ulike prosjekter, som:

• Filmvisninger
• Byttemarked
• Praktisk kunnskapsoverføring
• Hageprosjekter

Omstilling Sagene er en del av den verdensomspennende Transition Town-bevegelsen som arbeider med å styrke lokalsamfunn rundt om i verden. Målet er å gjøre lokalsamfunn mindre avhengige av fossile brensler, og mer motstandsdyktige mot eksterne påvirkninger som klimaforandringer, økonomi- og energikriser. Samtidig ønsker vi å skape mer fellesskap, og mer levende steder å bo.

Du kan lese mer på Omstilling Sagenes Facebooksider, eller ta kontakt på epost: omstillingsagene@gmail.com

Her er et eksempel på hva Omstilling Sagene har gjort: