Livet mellom husene

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget er øverste lokale politiske organ i bydel Sagene, direkte valgt ved kommunevalget hvert 4. år. Utvalget styrer bydelens budsjett og bydelsadministrasjonen, og har øverste ansvar for å følge opp kommunale tjenester knyttet til oppvekst, helse og sosial.

Bydel Sagene har tre avdelinger; Velferd, oppvekst -og familieavdelingen, Folkehelse, kultur -og barnevernavdelingen og Helse og mestringsavdelingen . Det aller meste av budsjettet brukes her til å lage best mulige tjenester for bydelens barn og pleietrengende.

I tillegg har bydelen en liten kultur- og nærmiljøenhet, som blant annet har ansvar for kultur- og frivillighetsmidler, høringsuttalelser i plan- og byggesaker, parkforvaltning og driften av Sagene samfunnshus.

På samme måte har bydelsutvalget tre komiteer knyttet til disse avdelingene; Folkehelse-, ungdom-og barnevernkomiteen, Helse- og mestringskomiteen, samt miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen. I tillegg har bydelen et eldreråd og et barn- og ungdomsråd, som uttaler seg i aktuelle saker.

Bydelsutvalgsmøtene og komitémøtene holdes på Sagene samfunnshus, se «På programmet» på forsiden.