Livet mellom husene

Bruksanvisning termostat

Basistemperatur
• Aktiver basistemperaturen ved å trykke på knappen*
• Ønsket temperatur stilles inn ved å benytte + – knappene. Den innstilte temperaturen vises med blinkende siffer. Etter 5 sekunder slutter sifrene å blinke, og den nye innstilingen er aktivert

Nattsenkning i 6 timer (måne 6h)
Med knappen senkes temperaturen til ønsket nivå i 6 timer. En praktisk og energibesparende funksjon for natten (men også dagtid). Veggtermostaten går automatisk tilbake til tidligere innstilt temperatur etter 6 timer.

• Trykk på måne-knappen og bruk + – knappene for å stille inn ønsket senkingstemperatur. Nattsenkningen kan avbrytes ved å trykke på knappen for basistemperatur .

Alternativ temperatur
Med den alternative temperaturen kan du ha to forhånds-innstilte temperaturer å velge mellom.
• Aktiver alternativ temperatur ved å trykke på knappen
• Benytt + – knappene for å stille inn ønsket temperatur. Den innstilte
temperaturen vises med blinkende siffer. Etter 5 sekunder slutter sifrene å
blinke, og den nye innstilingen er aktivert.
De innstilte temperaturene for hver enkelt funksjon lagres i minnet til neste
gang funksjonen tas i bruk.

Luftefunksjon
Luftefunksjonen hindrer at varmeovnen går for fullt når du åpner et vindu eller slipper inn kaldluft.
• Aktiver luftefunksjonen ved å trykke på vindu-knappen. Varmeovnen går da i sparemodus i 30 minutter. Deretter går den automatisk tilbake til tidigere innstilt temperatur.

Plassering av veggtermostaten
Veggtermostaten kalibrerer alle varmeovnene fortløpende. Det er derfor viktig at den sitter i samme miljø som varmeovnene. Hvis ikke, kan den sende ut feil signaler. Veggtermostatens rekkevidde er ca 20 meter. Tykke vegger og
stengte dører kan forkorte rekkevidden.

• Veggtermostaten skal helst sitte i samme rom som varmeovnene den skal styre.
• Unngå å plassere veggtermostaten på yttervegg.
• Unngå å plassere veggtermostaten i sollys
• Unngå å plassere veggtermostaten nærmere enn 1 meter eller rett over en varmeovn.
• I store hus oppnår du best resultat ved å ha flere soner og plassere en veggtermostat i hver sone.

Vanlige spørsmål og feilsøking
Den grønne dioden på RF-pluggen blinker. Hvorfor? Det betyr at den ikke har kontakt med veggtermostaten. Varmeovnen fortsetter å jobbe etter siste ordre den fikk fra veggtermostaten før kommunikasjonen ble brutt. Årsaken er trolig at batteriene i veggtermostaten er tomme eller at varmeovnen er utenfor rekkevidden. Prøv å koble sammen veggtermostaten
og RF-pluggen som beskrevet ovenfor. Skulle det fortsatt ikke fungere, kontakt Thermo-Floor as.

Hvordan kan jeg være sikker på at alle varmeovnene kommuniserer med veggtermostaten? Dette kontrolleres ved å holde knappene og inne i 3 sekunder. Lysdioden på alle ovner som kommuniserer med veggtermostaten vil lyse i 30 sekunder.

Batteriene i veggtermostaten er tomme. Må jeg gjøre installasjonen på nytt når nye batteriene er satt inn?
Nei, veggtermostaten har innebygd minne. Så fort de nye batteriene sitter i, fungerer systemet som tidligere. Kontroller de ulike funksjonenes temperaturinnstillinger, siden det kan skje en endring under selve batteribyttet

Må installasjonen gjøres på nytt ved strømbrudd? Nei, RF-pluggene har innebygd minne. Så fort strømmen er tilbake, fungerer systemet som tidligere.

Batteriene er tomme og jeg får ikke tak i nye nå. Er det en måte jeg kan endre innstillingene?
Ja, ved å ta bort RF-pluggene fra varmeovnene kan du stille inn temperaturenpå hver enkelt varmeovn.

Kontakt Thermo-Floor, tlf 61187777.  post@roundline.no