Livet mellom husene

Renholdsplan

Sagene samfunnshus har renholdsavtale med Alliance Renholdservice AS som en samkjøpsavtale gjennom Oslo kommune. Renholdet skal følge norsk standard NS INSTA 800, med følgende frekvens og kvalitetsmål:

Renholdsplan overordnet 


Renholdsplan Mandag t.o.m Fredag


Renholdsplan Lørdag og Søndag


Renholdsarbeidet omfatter


Nazar café har ansvar for renhold av eget areal, og har egen renholdsplan for dette.

I tillegg skal leietakere på kveldstid og i helgene alltid rydde og rengjøre møbler etter bruk, jf. leiebetingelsenes pkt 9.

Opplever du for dårlig renhold eller har du andre miljøvennlige tips? Ta kontakt på sagene.samfunnshus@gmail.com

 

Kjøkken og oppvask
Det er kun kafépersonalet som har anledning til å bruke kjøkkenet, ingen leietakere har adgang til kjøkkenet. Faste leietakere kan bestille oppvask, og benytte felles forkjøkken for å lage kaffe, te etc. se rutiner for faste leietakere.