Sagene Samfunnshus

Renholdsplan

Sagene samfunnshus har renholdsavtale med Alliance Renholdservice AS som en samkjøpsavtale gjennom Oslo kommune. Renholdet skal følge norsk standard NS INSTA 800, med følgende frekvens og kvalitetsmål:

Renholdsplan overordnet 


Renholdsplan Mandag t.o.m Fredag


Renholdsplan Lørdag og Søndag


Renholdsarbeidet omfatter


Nazar café har ansvar for renhold av eget areal, og har egen renholdsplan for dette.

I tillegg skal leietakere på kveldstid og i helgene alltid rydde og rengjøre møbler etter bruk, jf. leiebetingelsenes pkt 9.

Opplever du for dårlig renhold eller har du andre miljøvennlige tips? Ta kontakt på sagene.samfunnshus@gmail.com

 

Kjøkken og oppvask
Det er kun kafépersonalet som har anledning til å bruke kjøkkenet, ingen leietakere har adgang til kjøkkenet. Faste leietakere kan bestille oppvask, og benytte felles forkjøkken for å lage kaffe, te etc. se rutiner for faste leietakere.