Livet mellom husene

Nettsider

Nettsidene www.sagenesamfunnshus.no er driftspartnerskapets felles nettsider, og gir informasjon om tilbudet ved Sagene samfunnshus. Nettsidene dekker tre funksjoner:

1. Oppdatert informasjon om kommende arrangementer og nyhetsbrev

Denne delen av nettsidene gir under vignetten «På programmet» oppdatert informasjon om alle åpne arrangementer på nettsiden og gjennom et nyhetsbrev som sendes ut annenhver torsdag. Nettsiden oppdateres automatisk fra vår bookingkalendre, der åpne arrangementer kodes slik at de gjennom et eget script «feedes» inn på siden.  På samme måte genereres nyhetsbrevet via gratisnettjenesten Mail Chimp

2. Informasjon om faste tilbud, driftsrutiner og bilder av huset

Denne delen av nettsidene gir mer statisk informasjon om samfunnshuset, og oppdateres av daglig leder når det er behov.  Målet er å gi et lettfattelig bilde av de faste aktivitetene på huset, hvordan brukerne skal bruke huset, og inspirere til ny bruk.

3. Oversikt over utleie og skjema for å sende utleieforespørsel

Denne delen av nettsidene gir mulige brukere en oversikt over når de ulike rommene på samfunnshuset er ledig, slik at det er mulig å sjekke ledig kapasitet før en sender inn en utleieforespørsel i et eget skjema.