Livet mellom husene

Brukerundersøkelse

Bydel Sagene ønsker å vite hvor fornøyd frivillige/ideelle grupper er med å bruke Sagene samfunnshus. Vi ber derfor alle inviterte leietakere til å svare på denne korte spørreundersøkelsen innen 1. september 2012:

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.