Branninstruks

instruks gitt med hjemmel i for­skrift om brann­fore­byg­gende tiltak og brannsyn §2 – 5

1 Eva­kuere | 2 Varsle | 3 Slukke 

1 Forlat rommet gjennom nær­meste nødutgang

Ikke ta med per­son­lige gjen­stander. Lukk dører og vin­duer. Hjelp barn, eldre og beve­gel­ses­hem­mede. Gå til møte­plass i parken. (se ori­en­te­rings­plans plas­sert i alle husets soner).

2  LOKALISER BRANN OG VARSLE 110

Brann­an­svarlig sjekker brann­tavle og om det brenner, varsler brann­vesen ved brann, og sjekker at alle rom er eva­kuert. Sjekk ved møte­plass om det er sav­nede i bygningen.

Brann­an­svarlig morgen (06 – 09): Den enkelte kursholder

Brann­an­svarlig på dagtid (09 – 16): Betje­ning på kontoret

Brann­an­svarlig kveld/helg:             Vakt­ha­vende i kafeen

START SLUKKING OG MØT BRANNVESEN

 Før brann­vesen kommer:      Start sluk­king med til­gjen­gelig utstyr, hvis mulig.

Når brann­vesen kommer:     Informer om: Hvor brenner det? Er det sav­nede i bygningen?

 

Fredrik Mon­clair, brann­an­svarlig
tlf: 91 59 04 45

Bernt Pedersen, daglig leder
tlf: 91 62 98 64

COOR vak­te­lefon, dagtid
tlf: 94 79 66 09 / hverdager

COOR vak­te­lefon, kveld
tlf: 91 62 60 23 / helger