Livet mellom husene

Arrangørundersøkelse

Sagene samfunnshus ønsker å bli et enda bedre seminar- og kurssted. Vi ber derfor om tilbakemelding fra deg som har arrangert, seminar, kurs, informasjonsmøter el. på samfunnshuset!

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.