Livet mellom husene

Enhet for kultur og nærmiljø

Sagene samfunnshus drives av Bydels Sagenes Enhet for kultur og nærmiljø, i samarbeid med Nazar cafe-bar og Oslo yoga. Formålet er å skape en variert og levende møteplass for nærmiljøet, med ulike aktiviteter og tilbud. Samfunnshuset huser omlag 2800 arrangementer/aktiviteter i året, med rundt 170 000 besøk.

Enhet for kultur og nærmiljø har også ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 21 mindre parker og torg i bydelen, er fagenhet for miljø- og bydelsutvikling, og koordinerer arbeidet med bydelens områdesatsing. Enheten saksbehandler også tildeling av frivilligmidler og grønne midler

Les mer om enhetens oppgaver her.

Andre lokaler/områder som forvaltes av Enhet for kultur og nærmiljø: