Livet mellom husene

Utvidet branninstruks for faste leietakere

Hvis alarmen går:

Evakuere: Sørg for hurtig evakuering av eget rom. Hold gruppen samlet på møteplass til evt. alarm er skrudd av og du får beskjed fra brannansvarlig om å kunne gå inn i lokalet igjen.

Alle evakuerte skal samles på egen møteplass:

Oslo yoga/kontorer – over gata i Kristiansandsgate

Kaysalen/kafe – ved telefonkiosk

Frysja/kjøkken – ved benker/pergola

Er det ingen brannansvarlig til stede (utenom kontortid og kafeens åpningstider) må du selv påta deg brannansvaret!

Brannansvarlig skal:

1) Sjekke branntavle – hvor brenner det? Vurder om det er en falsk alarm!

2) Varsle brannvesenet på 110; hvem ringer, hvor ringer du fra, hva skjer!

3) Kontroller at evakuering er foretatt fra alle utleierom og fellesområder.

Merk spesielt: låste toaletter skal også sjekkes!

4) Start å slukke hvis dette er mulig! Hvis ikke; lukk dører mot brannområdet, for å forhindre at brannen spres.

5) Ta en runde på møteplassene og spør om det er noen som er savnet.

6) Møte brannvesenet og gi kortfattet informasjon om

  • Hvor brenner det
  • Er det noen som er savnet