Livet mellom husene

Brannalarm

Brannalarm
Brannalarmsystemet heter Eltek Delta Compact, og er et internt varslingssystem. Hvis alarmen går blir altså ikke brann- og redningsetaten varslet automatisk. Det er huseier som har ansvar for ettersynet, feil skal straks meldes oed@obos.no

 

Hvordan virker brannalarmanlegget:  Eltek Fire & Safety brannsentral er med installerte  detektorer i hvert rom.

Hvordan teste anlegget

Hvordan melde feil